Verwachtingen EUR/USD en EUR/GBP in 2024

In de laatste maand van het voorgaande jaar, zag de valutamarkt een opmerkelijke stijging in de EUR/USD-wisselkoers. Deze stijging, van ongeveer 1,0600 naar 1,1100, werd beïnvloed door de verwachtingen rondom het rentebeleid van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). De markt had ingeschat dat de Fed in 2024 zes renteverlagingen zou doorvoeren, startend in maart, terwijl de ECB ook renteverlagingen in het vooruitzicht stelde, zij het iets later in het jaar.

Verschuiving in sentiment rond ECB en FED

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, begon het sentiment echter te keren. Een belangrijke factor hierin is de stagnatie in de groei van de Europese economie. Deze stagnatie voedt de speculatie dat de ECB mogelijk eerder dan verwacht zal overgaan tot renteverlagingen, ondanks de langzaam dalende loonstijgingen en inflatie.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, moet de Amerikaanse economie aanzienlijk vertragen wil de Fed haar beoogde renteverlagingen doorvoeren. Echter, recente economische indicatoren suggereren dat een dergelijke vertraging nog niet plaatsvindt.

Korte termijn vooruitzichten voor de EUR/USD

Experts wijzen erop dat de ECB mogelijk eerder en agressiever de rente zal verlagen dan de Fed, vooral in de eerste helft van het jaar. Dit zou kunnen betekenen dat de EUR/USD-wisselkoers voorlopig niet veel hoger zal uitkomen dan 1,1200 en in de komende maanden mogelijk terugvalt naar ongeveer 1,0500.

Tweede helft van het jaar

Voor de tweede helft van het jaar wordt een ander scenario verwacht. Analisten voorspellen een afkoeling van de Amerikaanse economie, wat zou kunnen leiden tot snellere en meer substantiële renteverlagingen door de Fed dan door de ECB. Dit zou de EUR/USD kunnen doen stijgen naar een niveau richting 1,2000.

Het Britse pond

De marktverwachtingen voor de renteontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn bijzonder fluctuerend. Beleggers lijken verdeeld tussen de verwachting van een snelle rentedaling en een scenario waarin de rentes stabiel blijven, gevolgd door een trage daling.

Verwachtingen voor de Britse Rente

Experts verwachten dat de markten spoedig zullen concluderen dat, net als in de VS, de rentes in het VK slechts langzaam zullen dalen. Dit komt door de traag dalende Britse loonstijgingen en inflatie, waardoor de Bank of England (BoE) beperkte ruimte heeft voor snelle renteverlagingen.

Korte termijn verwachtingen EUR/GBP

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de EUR/GBP in de komende maanden zal dalen naar ongeveer 0,8350. Eventuele tussentijdse rally’s worden niet veel hoger ingeschat dan 0,8750.

Britse Economie, rentebeleid en lange termijn EUR/GBP

Met de verwachting dat de Britse economie vanaf het voorjaar snel zal afzwakken, krijgt de BoE mogelijk de ruimte om de rente sneller te verlagen. Dit zou leiden tot een stijging van de EUR/GBP naar ongeveer 0,9000.

Conclusie

De valutamarkt is momenteel getuige van aanzienlijke bewegingen in zowel de EUR/USD als de EUR/GBP wisselkoersen, grotendeels beïnvloed door de verwachte renteontwikkelingen van de Europese Centrale Bank (ECB), de Federal Reserve (Fed) en de Bank of England (BoE). Terwijl de EUR/USD kan fluctueren tussen 1,0500 en 1,2000 in 2024, afhankelijk van de economische groei en rentebeleid, wordt verwacht dat de EUR/GBP zal dalen naar 0,8350 op korte termijn, met een mogelijke stijging naar ongeveer 0,9000 later in het jaar.

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.