Verwachtingen valutamarkten in 2024 voor EUR/USD en EUR/GBP

In dit artikel verkennen we de belangrijkste financiële en economische trends die naar verwachting de wereldwijde markten in 2024 zullen beïnvloeden. We richten ons op een reeks cruciale factoren, van de mogelijke politieke veranderingen in de Verenigde Staten en Europa tot de invloed van technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence op de economische groei. Ook analyseren we de verwachte bewegingen in monetair beleid, valutakoersen en de bitcoin.

Belangrijkste vragen voor 2024

In 2024 zullen enkele cruciale vragen de financiële markten domineren. Allereerst is er de onzekerheid over een mogelijke recessie in de VS en Europa. Daarnaast is de politieke toekomst in de VS onzeker, met speculatie over een mogelijke terugkeer van voormalig president Trump. In Europa lijkt de groei van populistische partijen, zoals voorspeld door recente opiniepeilingen, een significante impact te gaan hebben.

Trump for president

De impact van Donald Trump‘s mogelijke herverkiezing in 2024 op financiële markten is onzeker en afhankelijk van diverse factoren. Analisten verschillen van mening over de mogelijke gevolgen, maar overwegen aspecten zoals zijn beleidsvoornemens, handelsbeleid, relatie met de Federal Reserve, politieke stabiliteit en mondiale gebeurtenissen. Als Trump een beleid voert vergelijkbaar met zijn eerste termijn, kunnen belastingverlagingen en deregulering bepaalde sectoren positief beïnvloeden. Aan de andere kant kunnen handelsoorlogen en politieke onzekerheid negatieve gevolgen hebben.

De opkomst van populisten en economische tweedeling

Analisten wijzen op de toenemende maatschappelijke tweedeling in westerse samenlevingen als een drijvende kracht achter de opkomst van populistische bewegingen. Deze tweedeling is gedeeltelijk het gevolg van globalisering en de introductie van nieuwe technologieën. Bovendien heeft de stijging van de prijzen van onroerend goed en effecten bijgedragen aan deze tweedeling.

Het belastingstelsel en ongelijkheid

Het huidige belastingstelsel lijkt niet langer effectief in het aanpakken van deze ongelijkheid. Daarom is het voor het Westen van essentieel belang om snel zijn concurrentiepositie te verbeteren. Dit kan door meer te investeren in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, en infrastructuur. Echter, de opkomst van populisten kan deze ontwikkelingen belemmeren.

Economische gevolgen van politieke verschuivingen

Potentiële beleidsmaatregelen

Indien populisten aan de macht komen, zou het beleid kunnen verschuiven naar het verder verhogen van schulden. Andere mogelijke maatregelen omvatten het beperken van immigratie, het vertragen van de aanpak van klimaatverandering en het verminderen van steun aan Oekraïne. Dergelijke beleidsveranderingen kunnen leiden tot significante geopolitieke verschuivingen en invloed hebben op wereldwijde kapitaalstromen. Een toename van protectionisme lijkt waarschijnlijk, wat verdere economische gevolgen kan hebben.

De rol van technologische vooruitgang

Verbetering van de productiviteit, met name door technologische doorbraken zoals Artificial Intelligence (AI), wordt gezien als een essentiële factor voor economische groei. Echter, experts verwachten dat het enige tijd zal duren voordat AI een aanzienlijke impact heeft op de algehele productiviteit.

AI en de arbeidsmarkt

AI zal waarschijnlijk leiden tot het verlies van banen, ook onder hoger opgeleiden. Voor een positieve economische impact is het cruciaal dat getroffen werknemers nieuwe banen vinden, maar het is onzeker of westerse economieën hiervoor voldoende dynamiek hebben.

Groeiverwachtingen en economisch beleid

Groeiprognoses

Voor de eerste helft van 2024 wordt een bescheiden groei verwacht in Europa en de VS, met respectievelijk ongeveer 0,5% en 1,5%. In de tweede helft van het jaar is de verwachting dat beide regio’s een lichte recessie zullen doormaken, waarna centrale banken stimuleringsmaatregelen zullen implementeren.

Veranderingen in loonstijgingen en productiviteit

Er wordt een ommekeer verwacht in de trend waarbij reële loonstijgingen achterblijven bij de toename van de productiviteit. Dit zou kunnen leiden tot een verschuiving in de verdeling van economische winsten.

Monetair beleid

De Federal Reserve (Fed) zou naar verwachting beginnen met renteverlagingen rond juni 2024, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk al in maart of april met dergelijke maatregelen start.

Financiële marktverwachtingen

De markten zouden enigszins teleurgesteld kunnen zijn over het tempo van afname in loonstijgingen en inflatie. Dit zou kunnen leiden tot een tijdelijke stijging van de langetermijnrente, gevolgd door een daling.

Bitcoin hoger in 2024?

De bitcoin koers kan een significante stijging zien in 2024 en daarna. Bitcoin gaat de grote massa bereiken als in januari 2024 ETFs goedgekeurd worden door de SEC. De zogenaamde bitcoin halving zal ook waarschijnlijk positief bijdragen aan de opwaartse druk, alsmede FED renteverlagingen. Eerst een correctie op de korte termijn, na de snelle stijging in 4de kwartaal van 2023, is niet geheel uitgesloten.

Verwachtingen EUR/USD

Wat betreft de EUR/USD wisselkoers, worden geen grote veranderingen verwacht op korte termijn. In de tweede helft van 2024 wordt echter een verzwakking van de Amerikaanse economie verwacht, wat zou kunnen leiden tot een stijging van de EUR/USD naar 1,15 – 1,20. Op de korte termijn zou de ECB, gezien de trage daling van loonstijgingen en inflatie in Europa, mogelijk een iets strakker beleid voeren dan de Fed, wat tijdelijk kan leiden tot een stijging van de EUR/USD naar 1,10 – 1,12, alvorens te dalen naar circa 1,05.

Het Verenigd Koninkrijk en de invloed op de GBP in 2024

In 2024 blijkt er aanzienlijke verwarring te heersen over de te verwachten acties van de Bank of England (BoE). De vergelijking met de Verenigde Staten is hierbij relevant, aangezien beide landen te maken hebben gehad met een krappe arbeidsmarkt, hogere loonstijgingen en inflatie. Net als de Federal Reserve (Fed) heeft de BoE gereageerd met snelle renteverhogingen.

Verschillen tussen het VK en de VS

Het is echter belangrijk te erkennen dat de Britse economie minder flexibel is dan die van de VS. Dit betekent dat loonstijgingen en inflatie langzamer terugvallen in het VK. Bovendien is de productiviteitstoename in het VK aanzienlijk lager dan in de VS. Om loonkosten effectief te beheersen, zijn in het VK grotere dalingen in loonstijgingen vereist dan in de VS.

Toekomstige rentebewegingen in het VK

Korte termijn renteverwachtingen

De verwachting is dat de BoE pas tegen het einde van het voorjaar 2024 zal beginnen met het verlagen van de rente met 0,25 procentpunt. De groei in het VK zou tegen die tijd mogelijk zo laag zijn, en loonstijgingen en inflatie zover gedaald, dat verdere renteverlagingen in de tweede helft van 2024 en in 2025 waarschijnlijk zijn.

Korte termijn vooruitzichten van het Britse pond

Het pond lijkt op korte termijn in het voordeel ten opzichte van de euro. Dit komt door de recente snelle daling van de rentes. De verwachting is dat EUR/GBP voorlopig een bovengrens van circa 0,8700 zal hebben en mogelijk kan dalen richting 0,8350 op de korte termijn.

Langere termijn vooruitzichten

Gezien de grote tekorten op de lopende rekening en in de overheidsfinanciën van het VK, wordt verwacht dat EUR/GBP later in 2024 zal stijgen naar 0,9000 of hoger, zodra de renteverschillen verminderen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Lees verder

Dagelijkse marktontwikkelingen: Pond herstelt, dollar wint, euro onder druk

Dagelijkse marktanalyses: Het Britse pond daalde door stijgende werkloosheid, maar herstelde dankzij…

Amerikaanse en Europese Economie – EUR/USD & EUR/GBP

Amerikaanse en Europese Economie – EUR/USD & EUR/GBP Inleiding In dit artikel bespreken we de…

Economische trends en EUR/USD vooruitzichten

Van deflatie naar inflatie: economische trends en EUR/USD vooruitzichten In de afgelopen decennia…

Inflatie-uitdagingen en het rentebeleid in de VS

Inflatie-uitdagingen en het rentebeleid in de VS De aanhoudende inflatie vormt een voortdurende…

EUR/USD EUR/GBP wisselkoers 2024

EUR/USD en FED rentebeleid Bewegingen van wisselkoersen worden niet alleen beïnvloed door huidige…

Monetair Beleid en Inflatiebeheersing door Centrale Banken

Monetair Beleid en Inflatiebeheersing door Centrale Banken Deze blog biedt een helder overzicht van…

Analyse van de Amerikaanse en Europese economie: vooruitzichten voor EUR/USD

Analyse van de Amerikaanse en Europese economie: vooruitzichten voor EUR/USD De kracht van de…

Het monetaire beleid van de VS en EU in 2024

Het monetaire beleid van de VS en EU in 2024 Met de Amerikaanse economie die tekenen van ongekende…

Verwachtingen rond renteverlagingen FED & ECB en de impact op EUR/USD

Verwachtingen rond renteverlagingen FED & ECB en de impact op EUR/USD Recentelijk hebben…
Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.