Verwachtingen voor EUR/USD & EUR/GBP in 2024

Analisten verwachten dat de Federal Reserve (Fed) in 2024 mogelijk vijf keer de rente met 0,25% zal verlagen. Dit scenario zou zich kunnen voordoen indien de economische groei in de VS onder de 1,8% valt en de inflatie verder daalt. Hoewel de Amerikaanse economie afkoelt, is het nog onzeker of de groei daadwerkelijk tot onder de 1,8% zal dalen.

De VS en de EU

Invloed van aanbodzijde economie

De problemen aan de aanbodzijde van de economie, die voorheen groei en inflatie beïnvloedden, zijn grotendeels opgelost. Dit heeft zowel de economische groei bevorderd als de inflatie verlaagd. Echter, als de groei boven de 1,8% blijft, bestaat de kans dat de inflatie weer toeneemt.

Beleid van de Fed

De Fed zal naar verwachting voorzichtig blijven, waarbij ze wachten op verdere daling van de inflatie en een duidelijke vermindering van de economische groei onder de 1,8%.

Europese situatie – ECB

In Europa is de situatie anders. De economie balanceert op de rand van een recessie, waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk vanaf het voorjaar van 2024 de rente kan verlagen.

Verwachtingen voor EUR/USD in 2024

Voor de zomerperiode van 2024 wordt een situatie verwacht waarbij de rentes in Europa meer onder druk komen te staan dan die in de Verenigde Staten. Dit zou leiden tot een daling van de EUR/USD wisselkoers, waarbij deze niet aanzienlijk boven de 1,1000 uitkomt en mogelijk naar 1,0000 – 1,0500 zakt.

Na de zomer is echter een ommekeer te verwachten, met Amerikaanse rentes die sneller dalen dan die in Europa, door recessie-invloeden. Hierdoor zou de EUR/USD wisselkoers in het tweede kwartaal kunnen beginnen met een stijging richting ongeveer 1,2000.

Verwachting EUR/USD voor 2024: eerste helft onder de 1,1000 richting 1,0500 of lager, daarna later in het jaar weer hoger richting 1,2000.

De Britse Economie

Twin Deficits van het VK

Het Verenigd Koninkrijk kampt met grote tekorten op de lopende rekening en in de overheidsfinanciën, voornamelijk vanwege beperkte productiviteitsgroei. Er is weinig politieke actie waargenomen om deze situatie te verbeteren. Dit gebrek aan interventie kan leiden tot economische kwetsbaarheid, vooral in vergelijking met landen die actievere maatregelen nemen om hun economische uitdagingen aan te pakken.

Renteverschil tussen VK en EMU-Landen

In de komende maanden wordt het het groeiende renteverschil tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Monetaire Unie (EMU) in de komende maanden benadrukt. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere inflatie, loonstijgingen en economische groei in het VK vergeleken met de EMU-landen. Dit leidt ertoe dat de Bank of England waarschijnlijk een strenger monetair beleid zal moeten voeren dan de Europese Centrale Bank (ECB), wat resulteert in een toename van dit renteverschil.

Verwachtingen voor EUR/GBP in 2024

Hierdoor zal de EUR/GBP waarschijnlijk eerst dalen naar circa 0,8350 voordat de stijging naar 0,9000 of hoger begint. Voorlopig wordt niet verwacht dat de wisselkoers ver boven 0,8650 uitkomt.

Verwachting EUR/GBP voor 2024: Britse pond blijft sterk handelen richting 0,8350 voordat deze later in het jaar richting 0,9000 gaat.

Concluderende samenvatting

In 2024 worden significante schommelingen in de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen verwacht. De Federal Reserve zou de rente meerdere keren kunnen verlagen als de Amerikaanse economische groei onder 1,8% valt. In Europa kan de ECB de rente verlagen vanwege een dreigende recessie. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een daling van de EUR/USD richting 1,0000 voor de zomer van 2024, gevolgd door een stijging na de zomer richting 1,2000.

De EUR/GBP zal waarschijnlijk eerst dalen naar circa 0,8350 voordat het stijgt naar 0,9000 of hoger, beïnvloed door de economische situatie in het VK en de EMU-landen.

Wereldwijd zaken doen met ValutaPartners

Altijd scherpe wisselkoersen en razendsnel internationaal betalen

Andere artikelen

Disclaimer

De verstrekte informatie en materialen op deze site vormen geen aanbod tot verkoop of uitnodiging voor het doen van een aanbod tot aankoop van valuta of effecten en investeringsbeslissingen mogen er niet op gebaseerd worden. De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatie en is geen vervanging voor financieel, juridisch of ander professioneel advies. Hoewel wij ernaar streven om accurate, volledige en up-to-date informatie te verstrekken, geven ValutaPartners geen garanties over de foutloosheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud van deze brochure. Het wordt sterk aanbevolen om professioneel advies in te winnen voordat u handelt op basis van de informatie. Het afdekken van valutarisico’s kan ertoe leiden dat u mogelijk gunstige valutabewegingen mist. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een financieel verlies betekent, kan het wel betekenen dat u mogelijk winsten misloopt die u zou hebben behaald als u het valutarisico niet had afgedekt. Hoewel de uitkomst van een individuele termijntransactie op het moment van aangaan vaststaat, kunnen de algehele ‘waarde’ of ‘voordeligheid’ van dergelijke transacties variëren afhankelijk van toekomstige valutabewegingen. Dit betekent dat hoewel u op het moment van de transactie precies weet hoeveel u betaalt voor een bepaalde valuta, u mogelijk beter of slechter af kunt zijn dan als u de transactie niet had aangegaan, afhankelijk van hoe de valutamarkt zich beweegt. ValutaPartners zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie in op deze website. Deze aansprakelijkheidsbeperking omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, bijzondere of exemplarische schade.